Diensten

Visie

Van der Mast Consultancy ‘Neemt uw zorg uit handen’, dat is waar wij voor staan.

Dit willen wij bereiken door u te voorzien van real time inzicht in uw boekhouding, het verstrekken van ‘natuurlijk’ advies en door u bij te staan bij fiscale aangelegenheden.

Onze kracht ligt hierin dat wij ons verplaatsen in u als ondernemer. De ondernemer en zijn onderneming staan centraal in onze dienstverlening. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door onze ervaring, continue updaten van onze vakkennis (permanente educatie) en doordat wij streven voorop mee te lopen in de technologische ontwikkelingen op het gebied van automatisering van de boekhouding.

Geen bureaucratie en afstand, wij geloven in een no-nonsense aanpak! Daarbij hoort een vaste prijsafspraak, zodat u vooraf precies weet waar u aan toe bent. Geen verrassingen achteraf is voor ons een pré. Wij staan voor kwaliteit en persoonlijke betrokkenheid, waardoor u bij ons (in tegenstelling tot vele soortgelijke) kantoren bijvoorbeeld geen rekening ontvangt voor kort (telefonisch) overleg.

Boekhouding

Een goed verzorgde boekhouding is het fundament van onze dienstverlening en neemt voor u een ‘zorg’ uit handen. Het geeft u volledig inzicht in uw financiële situatie en ons de mogelijkheid om u te voorzien van advies.

Wij staan garant voor een dagelijks up-to-date boekhouding, waarbij u via de app op uw smartphone, tablet of computer overal en altijd direct inzicht heeft. Met één druk op de knop beschikt u over een managementrapportage, inzicht in de openstaande debiteuren en crediteuren, een digitaal archief voor inkoopfacturen, verkoopfacturen, bankafschriften en overeenkomsten. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om uw eigen documenten op te slaan in het digitale archief.

Direct betalen van inkoopfacturen vanuit de administratie of het opstellen van verkoopfacturen behoort tot de mogelijkheden. Onze dienstverlening is erop gericht om uw administratie zo efficiënt en eenvoudig mogelijk te maken

Ons doel is om uw betrokkenheid bij uw boekhouding te vergroten. Wij vinden het belangrijk dat u inzicht heeft en op de hoogte bent van de actuele gang van zaken binnen uw organisatie. Nooit meer zoeken naar documenten, alles overzichtelijk geordend op één plaats. Wat wenst u nog meer?

Voelt u niets voor een digitale boekhouding? Uiteraard ondersteunen wij ook de traditionele werkwijze voor het voeren uw boekhouding.

Advisering

Wij zijn ervan overtuigd dat elke ondernemer de meeste toegevoegde waarde toekent aan advisering. Wij staan voor een no-nonsens aanpak waarbij advisering bij ons ‘part of the deal’ is. Mede doordat de boekhouding real-time wordt gevoerd, zijn wij in staat in een vroeg stadium adviesvragen te signaleren of u op risico’s te wijzen.

Uiteraard kunt u ons inschakelen voor overige advisering welke onze ‘natuurlijke adviesfunctie’ overstijgen. Hierbij kunt u denken aan advisering over financiering, herstructurering, prognoses etc. Door onze no-nonsens aanpak hopen wij voor u op te treden als sparringpartner. Bij twijfel vraagt u ons, domme vragen bestaan niet…..

Fiscaal

Onze dienstverlening gaat verder dan enkel het verzorgen van uw boekhouding. Ook verzorgen wij al uw fiscale aangelegenheden. De aangifte btw verzorgen wij periodiek als verlengstuk van uw administratie. Ook de (voorlopige) aangiften inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting zijn bij ons in goede handen. Niet alleen de verzorging van de aangiften, maar ook advisering op fiscaal gebied staat bij ons hoog in het vaandel. Terwijl u onderneemt, zorgen wij dat u dit optimaal kunt doen in harmonie met de fiscus. Een geruststellende gedachte, nietwaar?

Prognoses en budgetten

Om uw onderneming ‘in control’ te krijgen en te houden is budgettering van groot belang. Of het nu gaat om uw groeiplannen te monitoren of om de huidige gang van zaken onder controle te houden. Hierbij kan het vooraf opstellen van prognoses en/of (liquiditeits)begrotingen van toegevoegde waarde zijn. Wij helpen u graag om vooruit te kijken en u te ondersteunen. Plannen is goed, maar het afzetten van de vooraf gedefinieerde plannen met de realisatie is des te belangrijker. Zeker in situaties waarbij de praktijk weerbarstig kan zijn, zult u genoodzaakt zijn om de plannen (deels) bij te sturen. Wij willen u bijstaan in het nemen van beslissingen. Ondernemen is vooruitzien, daar staan wij voor….

Jaarrekening

De jaarrekening als sluitstuk van de boekhouding is onmisbaar. Voor u natuurlijk geen verassing meer als gevolg van de real-time managementrapportage(s). In overeenstemming met de vereiste wet- en regelgeving stellen wij uw interne (inrichtings)jaarrekening en de externe (publicatie)jaarrekening op. Ten aanzien van de publicatiejaarrekening verzorgen wij een zo beknopt mogelijke jaarrekening, waarbij de van toepassing zijnde wet-en-regelgeving wordt gerespecteerd, in het digitale SBR-formaat (Standard Business Reporting).

Meer informatie? Neem contact op

Wij zijn bereid uw vragen te beantwoorden