Disclaimer

Disclaimer

Onze internetsite heeft als doel om u kennis te laten maken met Van der Mast Consultancy. De informatie op deze site heeft dan ook een informatief en algemeen karakter. De op of via deze internetsite verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en geen aanbod (tot het verrichten van werkzaamheden), advies of dienst. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

Voor een advies dat is toegesneden op uw persoonlijke situatie, raden wij u aan contact met ons op te nemen. Op dergelijke werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. U kunt deze voorwaarden raadplegen op deze site.

RECHTEN

De rechten over deze site en op alle publicaties waarvan u via deze site kennis kunt nemen, berusten bij Van der Mast Consultancy, voor zover deze niet (tevens) aan derden toekomen.

GEBRUIK

De informatie op deze site is uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is zonder schriftelijke toestemming van Van der Mast Consultancy niet toegestaan de inhoud van deze site, of van (onderdelen) van daarop beschikbaar gestelde publicaties, te verveelvoudigen, te wijzigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar te maken in welke vorm en voor welk doel dan ook.

AANSPRAKELIJKHEID

Wij hebben de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het voorkomen, dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Van der Mast Consultancy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de aangeboden informatie.

Wij hebben alle maatregelen genomen die redelijkerwijs mogelijk zijn om deze site vrij te houden van computervirussen, maar wij kunnen er niet voor instaan dat de site hiervan geheel vrij is. Van der Mast Consultancy is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg van het raadplegen van deze site door virussen wordt veroorzaakt aan uw computerapparatuur of computerprogrammatuur.

Meer informatie? Neem contact op

Wij zijn bereid uw vragen te beantwoorden